نحوه ی همکاری کلیک بار با دانش آموزان و دانشجویان (کار پاره وقت)


دانش آموزان مقطع متوسطه و دانشجویان، پس از گذراندن یه دوره آموزشی یک روزه رایگان، می توانند به صورت پاره وقت با کلیک بار همکاری و از این راه کسب درآمد نمایند.کمیسیون دریافتی از سامانه کلیک بار برای افراد پر تلاش از بسیاری از مشاغل پاره وقت دیگر بیشتر خواهد بود. دانش آموزان و دانشجویان محترم می توانند به دو صورت عضویت عادی و یا عضویت ویژه با کلیک بار همکاری نماید..

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88532585-021 , داخلی 307 با مدیریت بازرگانی کلیک بار تماس حاصل فرمایید