نحوه ی همکاری کلیک بار با شرکت های باربری


پرتال و اپلیکیشن کلیک بار به گونه ای طراحی شده است که فضایی بسیار امن و حرفه ای در اختیار مدیران محترم شرکت های باربری قرار می دهد تا با خاطری آسوده در خصوص رعایت اصول حرفه ای و اخلاقی فضای همکاری از سوی کلیک بار و حفظ اسرار کاری آنان، ضمن توسعه ی کسب و کار خود به رونق اقتصاد کشور عزیزمان نیز کمک کنند. شرکت های حمل و نقل می توانند به دو صورت عضویت عادی و یا عضویت ویژه با کلیک بار همکاری نماید.

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88532585-021 , داخلی 307 با مدیریت بازرگانی کلیک بار تماس حاصل فرمایید