نحوه ی همکاری کلیک بار با متصدیان، ترخیص کاران و انبارداران


متصدیان، ترخیص کاران و انبارداران محترم در سراسر کشور می توانند با عضویت در سامانه کلیک بار، ضمن همکاری با تمام رانندگان و شرکت های باربری طرف قرارداد این سامانه، کمیسیون خود را به صورت غیرحضوری از طریق نرم افزار کلیک بار دریافت نمایند. چنانچه شما به عنوان متصدی، انباردار یا راننده فعالیت می نمایید و مشتریانی که سفارش بار دارند را می شناسید، می توانید به عنوان همکار کلیک بار، بارهای آنان را در سامانه ثبت کرده و حق الزحمه خود را دریافت نمایید، همچنین از شما از مراجعات بعدی این مشتریان به سامانه کلیک بار منتفع خواهید شد. همکارانی که در شهرستان ها یا روستاها، افرادی را می شناسند که توانایی استفاده از این اپلیکیشن را ندارند، می توانند به عنوان واسطه، بارهای آنان را اعلام کرده و کمیسیون خود را دریافت نمایند.

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88532585-021 , داخلی 307 با مدیریت بازرگانی کلیک بار تماس حاصل فرمایید.