معرفی انواع خودروهای باری


در سامانه کلیک بار برای آشنایی بهتر مخاطبان عزیز با انواع خودرو های باری، آنها را به سه گروه 1- تریلر(تریلی) 2- کامیون 3- کامیونت تقسیم شده است.

هریک از انواع خودرو های باری بسته به نوع کاربری دارای شکل و اندازه متفاوتی هستندکه در زیر، گونه های پر کاربردتر آن را نام برده شده است.

لازم به ذکر است بدانید:

1- خودروهای باری مختلف حتی با کاربری یکسان، ممکن است ظاهری کاملاً متفاوت داشته باشند. بنابراین تصاویری که برای یک نوع خودرو در این نوشتار ارایه می شود، یکی از اشکال این خودرو بوده و حتماً شما انواع دیگر آن را نیز دیده اید.

2- تفاوت های جزئی در شکل ظاهری خودروهای سواری در کارایی آنها تأثیر چندانی ندارد، اما در مورد خودروهای باری ممکن است، ایجاد تغییراتی بسیار کم در مشخصات فنی و ظاهری کابین یا بارگیر خودرو، کاربری و قابلیت های بسیار متفاوتی برای آن خودرو ایجاد کند. به همین سبب بعضی از مالکین و اتاق سازان با توجه به نیاز مشتریان، تغییراتی را در خودروهای باری ایجاد می نمایند، ایجاد این تغییرات در طی سالیان باعث شده وجود تنوع زیادی در این خودروها شده است.